Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mládežnícka 51, Banská Bystrica
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
160
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore učiteľstvo anglického jazyka.

PROSÍME KONTAKTOVAŤ VÝLUČNE MAILOM!!!!

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Mládežnícka 51
97404 Banská Bystrica
https://dracikszs.edupage.org/
0905 338 447,0484162506
Kontaktná osoba
Lucia Danková
0908 507 532