Predmet

Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jaslovské Bohunice 341, Jaslovské Bohunice
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
228
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Dátum nástupu: 1.9.2023
• Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou, Sídlisko 341/1, 919 30 Jaslovské Bohunice

(doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, čestné prehlásenie -bezúhonnosť)
Všetky požadované doklady zašlite na e-mailovú adresu : [email protected] V predmete e-mailovej správy uveďte „ Žiadosť na vychovávateľa v ŠKD“.
Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Jaslovské Bohunice 341
91930 Jaslovské Bohunice
https://jaslovskebohunice.edupage.org/
0335592403
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Mojžišová
0903592593