Predmet

Riaditeľ

Základná škola, Lietava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lietava 216, Lietava
Termín nástupu
1.7.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
222
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Obec Lietava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Lietava, Lietava 216, 013 18 Lietava.
Ďalšie informácie sú zverejnené na https://www.lietava.info/

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Lietava 216
01318 Lietava
https://zslietava.edupage.org/
+421905454707,0905454707
Kontaktná osoba
Tatiana Obložinská
0905454707