Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Súkromná materská škola Lienka, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. Lettricha 2, Martin
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
49
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Word, Open Office, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Špeciálny pedagóg pre prácu s tromi integrovanými deťmi so ŠVVP.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola Lienka
Ul. Lettricha 2
03601 Martin
https://smslienkamt.edupage.org/
0915814512,+421915814512
Kontaktná osoba
Lenka Grendárová
0915814512