Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Veľký Slavkov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 240, Veľký Slavkov
Aprobácia
Fyzika, Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
157
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň základných škôl – s aprobáciou fyzika / chémia / nemecký jazyk .

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 240
059 91 Veľký Slavkov
https://skolaslavkov.edupage.org/, www.zsvelkyslavkov.sk
+421 52/ 7893181
Kontaktná osoba
Daniela Straňáková
0948103650