Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hronská 1467/3, Zvolen
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
28.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
513
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
word, excel, pover point + práca s interaktívnou tabuľou,
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
96049 Zvolen
https://gymzv.edupage.org/
0455332094,0948325612
Kontaktná osoba
Ivetta Vidová
0911081286