Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Spojená škola, Mošovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kollárovo námestie 33/3, Mošovce
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Svoje žiadosti posielajte na mail: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Kollárovo námestie 33/3
03821 Mošovce
https://zsmosovce.edupage.org/
0434944232,043 4944232
Kontaktná osoba
Iveta Thomková
0910 944 232