Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Rudina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rudina 443, Rudina
Aprobácia
Fyzika, Technika, Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.6.2023
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
162
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pri zasielaní žiadostí uviesť súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Rudina 443
02331 Rudina
https://zsrudina.edupage.org/
0414214524,+421/0414214524
Kontaktná osoba
Mgr.Silvia Ďurcová
0911991390