Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Biely Kostol

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bronzová 1, Biely Kostol
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Bronzová 1
91934 Biely Kostol
https://zsbielykostol.edupage.org/
+421904996842
Kontaktná osoba
Ľubomíra Brunovská
0904996842