Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Andreja Kmeťa, Žarnovica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ul. A. Sládkoviča 823/24, Žarnovica
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
25.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
107
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v
závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint, práca s interaktívnou tabuľou, internet - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Osobnostné a špeciálne predpoklady:
- v zmysle Čl. 37 - 40 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Banskobystrickej diecézy č. S 1/2022 z 01.10.2022, vrátane ich dodatkov.
Ďalšie požiadavky
Profesijný životopis so žiadosťou do zamestnania zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu školy,
alebo písomne do 31. 5. 2023. Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači, ktorí budú pozvaní na
osobný pohovor. Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so
spracovaním osobných údajov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Andreja Kmeťa
Ul. A. Sládkoviča 823/24
96681 Žarnovica
https://zaakzc.edupage.org/
0456812956
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Tabernausová
0456812956