Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Súkromná základná umelecká škola, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ružová 1637, Žilina
Termín nástupu
4.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.8.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
300
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC, internet (e-mail, www)-základy, Microsoft Excel-základy, Microsoft Word-základy
Vzdelanie
Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej školskej legislatívy, samostatný/začínajúci učiteľ, hudobný odbor – zameranie hra na klavír, pracovnoprávny vzťah – pracovný pomer na kratší pracovný čas alebo dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
Požadované doklady:
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
Motivačný list
Súhlas na spracovanie osobných údajov
Overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
Doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o bezúhonnosti /pri nástupe do zamestnania/
Ďalšie požiadavky
Ovládanie štátneho jazyka
Zdravotná spôsobilosť
Bezúhonnosť
Pozitívny vzťah k práci s deťmi
Zodpovednosť a dôslednosť v plnení pracovných povinností
Flexibilita
Mzda podľa platových taríf v závislosti od počtu hodín a pracovnoprávneho vzťahu

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná umelecká škola
Ružová 1637
01001 Žilina
szusruzova.edupage.org
0915742478
Kontaktná osoba
Petra Nováková
0915742478