Predmet

Psychológ, školský psychológ

Reedukačné centrum, Trstín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trstín 335, Trstín
Termín nástupu
2.5.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
73
Platové podmienky
podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. a Nariadenia vlády č. 338/2019
Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Voľné sú dve pracovné miesta psychológa, jedno na TPP, druhé na zastupovanie MD.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Reedukačné centrum
Trstín 335
91905 Trstín
https://rctrstin.edupage.org/
0335589116,0335983113
Kontaktná osoba
PaedDr. Silvia Sadecká, MBA
0918807108