Predmet

Pomocná sila do kuchyne

Materská škola, Kvetoslavov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná ulica 264/67, Kvetoslavov
Termín nástupu
2.5.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
69
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Nevyžaduje sa, pokiaľ má záujemca platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologických závažných činností pre prácu s potravinami + zdravotný preukaz; alebo má ukončené stredné odborné vzdelanie (výučný list) v odbore s potravinami, napr. cukrár, pekár, čašník, kuchár, predavačka, hotelová akadémia + zdravotný preukaz.
Ďalšie požiadavky
Predpoklady na výkon činnosti:
• Bezúhonnosť
• Zdravotná spôsobilosť
• Manuálna zručnosť, samostatnosť, zodpovednosť,
• Schopnosť pracovať v tíme

Náplň práce:
-pomocné práce pri varení podľa pokynov nadriadeného pracovníka
-udržiavanie hygieny a čistoty kuchyne podľa zásad HACCP
-zabezpečuje obsluhu a čistenie jednoduchých strojno-technologických zariadení

Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis
• Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní alebo
• Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologických závažných činností pre prácu s potravinami
• Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami
• Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Hlavná ulica 264/67
93041 Kvetoslavov
www.mskvetoslavov.sk
0315625053
Kontaktná osoba
Ing. Soňa Franková
0315625036