Predmet

Vychovávateľ

Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Kolárovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 6, Kolárovo
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
340
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
počítačovo znalý, práca s internetom, jednoduchými programovacími nástrojmi, mailom, powerpoint
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Láska k deťom, rešpektovanie individuality, chuť hľadať nové metódy vo výchove, ochota učiť sa, vytváranie vzťahov, spolupráca v tíme, komunikácia s rodičmi, vedenie detí ku kladeniu otázok a pomoc pri hľadaní odpovedí, kritické myslenie.
Hľadáme vychovávateľa/ku, ktorý/á:
- je tímový hráč usilujúci sa porozumieť misii našej školy
- pracuje na sebe a svojom zlepšovaní sa
- k zverenej práci pristupuje zodpovedne a profesionálne
- podieľa sa na školských aktivitách a buduje vzťahy
- pracuje s administratívou v nevyhnutnej potrebnej miere

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola
Školská 6
94603 Kolárovo
https://skolska6kolarovo.edupage.org/
0357771361,035/7771361
Kontaktná osoba
Erzsébet Csütörtöki, PaedDr.
0357771361