Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Jelšava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Železničná 245, Jelšava
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
24.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
450
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Železničná 245
04916 Jelšava
www.zsjelsava.edulife.sk
0584482894,058/4482894
Kontaktná osoba
Andrea Houšková
0905458002