Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Bratislava-Karlova Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kolískova 14, Bratislava-Karlova Ves
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
124
Platové podmienky
V súlade so zákonom č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office - bežná užívateľská prax, internet, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úplné stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy
Vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa - predškolská a elementárna pedagogika
Ďalšie požiadavky
Do novootvorenej triedy v moderne zrekonštruovanej materskej škole hľadáme kolegyne do priateľského kolektívu.

Ďalšie požiadavky:
Záujem rozvíjať svoje profesijné zručnosti
Samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, tvorivosť

Ponúkané výhody:
Odmena pri jubileu
13.plat
Príspevok do DDS

Uchádzači budú na prijímacie pohovory pozývaní v mesiaci jún.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Kolískova 14
84105 Bratislava-Karlova Ves
materskaskolakoliskova.estranky.sk
02/707 11 540,0940 637 704
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Šuleková
0940637704