Predmet

Majster odbornej výchovy

Spojená škola, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
619
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word
Vzdelanie
požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov v odbore elektrotechnika
Ďalšie požiadavky
- praktické zručnosti a vedomosti z oblasti elektromontáže, opráv a údržby elektrotechnických zariadení
- doklad o absolvovaní odbornej spôsobilosti v elektrotechnike § 21 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej 22
08005 Prešov
https://spojenask.edupage.org/
0517705288,+4217705282
Kontaktná osoba
Ing. Ladislav Mišík
0903639667