Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Badín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tajovského 2, Badín
Aprobácia
Informatika, Matematika
Termín nástupu
24.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
340
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Tajovského 2
97632 Badín
https://zsbadin.edupage.org/
0484182632,048/4182632
Kontaktná osoba
Viera Turianska
+421911717381