Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Narnia, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mozartova 10, Trnava
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
14.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
60%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
počítačovo znalý, práca s internetom, mailom, balíkom kancelárskych aplikácií Office
Vzdelanie
Láska k deťom, rešpektovanie individuality, pedagogický rozhľad, chuť hľadať nové metódy vo vyučovaní, ochota učiť sa, vytváranie vzťahov, spolupráca v tíme, komunikácia s rodičmi, vedenie detí ku kladeniu otázok a pomoc pri hľadaní odpovedí, kritické myslenie.

Hľadáme učiteľa/ku matematiky, ktorý/á:
- je tímový hráč usilujúci sa porozumieť misii našej školy
- má vzťah k predmetu a skúsenosti s vyučovaním Hejného metódy
- pracuje na sebe a svojom zlepšovaní sa
- k zverenej práci pristupuje zodpovedne a profesionálne
- podieľa sa na školských aktivitách a buduje vzťahy
- pracuje s administratívou v nevyhnutnej potrebnej miere

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme učiteľa/ku do nášho dynamického, mladého tímu. Ponúkame príjemné pracovné prostredie, primerané finančné ohodnotenie, nadštandardnú podporu, osobný rast a vedenie počúvajúce svojich zamestnancov. Znalosť anglického jazyka je vítaná.

Na základe zaslaného životopisu a motivačného listu sa ozveme vybraným uchádzačom s pozvaním na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Narnia
Mozartova 10
91701 Trnava
https://narniatt.edupage.org/
0911 192 435
Kontaktná osoba
Sekretariát ZŠ Narnia Trnava
0911 192 435