Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola podnikania, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sasinkova 45, Žilina
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
220
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
prijme do pracovného pomeru na plný úväzok

majstra odborného výcviku

Požiadavky:
• vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
• minimálne úplne stredné odborné vzdelanie v odbore predavač, obchodná prevádzka
• výučný list v odbore so zameraním na obchod
• doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy alebo pomaturitné kvalifikačné štúdium pre majstrov odbornej výchovy

Náplň práce:
• výchovno-vzdelávacia činnosť
• kontrola žiakov na odbornom výcviku v systéme duálneho vzdelávania a na zmluvných pracoviskách odbornej praxe
• činnosti spojené s prevádzkou a vedením odbornej učebne /školského bufetu/: objednávanie a predaj tovaru, práca s registračnou pokladňou, výpočet DL a FA, oceňovanie tovaru, kontrola záručných lehôt, mesačné zúčtovanie a inventarizácia zásob a finančnej hotovosti, evidencia hygienických predpisov a bezpečnosti pri práci, odvod tržby

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
• profesijný štruktúrovaný životopis
• fotokópia dokladov o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Ďalšie požiadavky:
• výhodou znalosť programu ASC agenda, Edupage
• práca s PC (excel, word, outlook)
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• samostatnosť pri práci, zodpovednosť

Platové podmienky:
v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Požadované doklady zasielajte na e-mailovú adresu [email protected] alebo poštovú adresu SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina do 31.05. 2023.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí nám zašlú svoj životopis. Nakoľko je pre nás veľmi dôležité, aby kandidát spĺňal požiadavky pozície, kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. Ďakujeme za pochopenie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania
Sasinkova 45
01001 Žilina
www.sospza.sk
0415622493,041/5622493
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Mažgútová
0415622493