Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Ekonóm/ka

Stredná odborná škola dopravná, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kvačalova 20, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
1.6.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
500
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS office, vema, ispin, ASC, edupage,
Vzdelanie
Správa a evidencia účtovnej agendy spoločnosti, Analýza existujúceho ekonomického stavu a vypracovávanie návrhov na jeho optimalizáciu, Plánovanie, prognóza a analýza jednotlivých druhov výdavkov, kontrolná činnosť, Kvartalne konsolidované uzavierky, Spracovávanie pokladničných dokladov, účtovanie služobných ciest, stravných lístkov, Príprava a kontrola podkladov pre VO a kontrola plnenia daňových povinností, zastupovanie spoločnosti v daňovom konaní, Oceňovanie, evidencia a účtovanie majetku, Príprava prevodných príkazov, kontakt s bankou, príprava potrebných dokumentov pre banky, kontrola bankových výpisov, účtovanie bankových dokladov. Riešenie otázok súvisiacich s účtovníctvom, vedenie pokladne. Príprava ekonomických reportov, výkazov a analýz. Dohľad nad správnym a promptným vyplatením dodávateľov, účtovanie odberateľských faktúr.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20
82108 Bratislava-Ružinov
https://www.sosdba.sk
02 43921852,02/43191852
Kontaktná osoba
Martin Zatkalík
0905230803