Predmet

Majster odbornej výchovy

Súkromná stredná odborná škola, Bardejov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 11, Bardejov
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
256
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word, Excel, PowerPoint
Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
- maturitné vysvedčenie, výučný list v odbore kaderník a pedagogické vzdelanie

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola
Hviezdoslavova 11
08501 Bardejov
https://ssosbj.edupage.org/
0544748316,+421544748316
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Pinzíková
0905967348