Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Kolárovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 6, Kolárovo
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
340
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC - internet, Word, Excel, PowerPoint, interaktívna tabuľa
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vhodná je kombinácia predmetov Dejepis, Výtvarná výchova
Požadované dokumenty:
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
profesijný životopis
fotokópia - doklad o nadobudnutom vzdelaní
súhlas so spracovaním osobných údajov
čestné prehlásenie
Na pracovný pohovor budú pozvaní vybratí záujemcovia.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola
Školská 6
94603 Kolárovo
https://skolska6kolarovo.edupage.org/
0357771361,035/7771361
Kontaktná osoba
Erzsébet Csütörtöki, PaedDr.
0357771361