Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 11/8A, Budimír
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
23.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
444
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Bežné užívateľské zručnosti - MS Office, Office 365, Internet, Edupage, interaktívna tabuľa výhodou.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Preferujeme záujemcov s nastavením na rast, ktorí vedia pracovať v tíme, zdieľajú naše hodnoty, sú proaktívni a proinkluzívni. Životopis zasielajte na mail: [email protected]
Na pracovný pohovor budú pozvaní vybratí záujemcovia.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
Školská 11/8A
04443 Budimír
www.zsbudimir.edupage.org
0557295648,0557295650,0557295649,055 / 7295650
Kontaktná osoba
Jana Bavoľárová
0910737371