Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jilemnického 24, Trenčín
Termín nástupu
1.12.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
710
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
- bezúhonnosť

Náplň práce:
- pedagogická činnosť pri uskutočňovaní odborného výcviku a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu
- rozvíjanie odborných vedomostí a praktických zručností žiakov
- vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním správneho technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri práci
- zabezpečovanie v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi PPV spájania vyučovacieho procesu s produktívnou prácou

Ponúkame:
- dovolenka predĺžená nad rozsah ustanovený v § 103 ZP o 5 pracovných dní
- pracovné dni: pondelok - piatok
- poskytovanie príspevku na rekreáciu
- možnosť profesijného rozvoja

Pracovná pozícia: MOV - čašník

Miesto výkonu práce:
GASTROCENTRUM - pracovisko praktického vyučovania, Trenčín

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Jilemnického 24
91250 Trenčín
https://jilemak.edupage.org/
0326509711
Kontaktná osoba
Martina Belajová
0326509717