Upratovačka

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jilemnického 24, Trenčín
Termín nástupu
18.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.11.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
710
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
nie je stanovené
Ďalšie požiadavky
Požiadavky:
- zdravotná spôsobilosť na výkon činnosti
- bezúhonnosť
- pracovitosť

Ponúkame:
- dovolenka predĺžená nad rozsah ustanovený v § 103 ZP o 5 pracovných dní
- pracovné dni: pondelok - piatok
- poskytovanie príspevku na rekreáciu

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Jilemnického 24
91250 Trenčín
https://jilemak.edupage.org/
0326509711
Kontaktná osoba
Martina Belajová
0326509717