Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šarovce 426, Šarovce
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
24.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
146
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z. z. Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, word, open office, powerpoint
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v zmysle zákona č. 138/2019
Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie požiadavky
- schopnosť pracovať v dvojjazyčnom prostredí
- organizačné a komunikačné schopnosti
- samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
Šarovce 426
93552 Šarovce
https://zssarovce.edupage.org/
0367792058,036/7792058
Kontaktná osoba
Zuzana Líšková
0367792058