Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Záhorská Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 31, Záhorská Ves
Aprobácia
Chémia, Informatika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
142
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hlavná 31
90065 Záhorská Ves
https://zszahorskaves.edupage.org/
0347780288,0907701659
Kontaktná osoba
PaedDr. Ivica Pupiková
0907701659