Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Miloslavov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná ulica 81/42, Miloslavov
Termín nástupu
1.5.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
520
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov a Nariadenia vlády č. 388/2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Windows, MS Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskoršej vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorá je účinná od 15. januára 2020.
Ďalšie požiadavky
Uchádzač by mal byť schopný vykonávať:
- odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky
- individuálne a skupinové psychologické poradenstvo
- prevenčné a intervenčné aktivity
- samostatne riešiť výchovné problémy žiakov
- poskytovať poradenstvo učiteľom a rodičom
- spolupracovať v tíme zamestnancov a s vedením školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hlavná ulica 81/42
90042 Miloslavov
https://nasaskolamiloslavov.edupage.org/
0245987042,0907 711 846
Kontaktná osoba
Mgr. Iveta Fedorová
0907 711 846