Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Bučany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná ulica 155/116, Bučany
Aprobácia
Geografia, Občianska náuka, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
208
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - mierne pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hlavná ulica 155/116
91928 Bučany
https://zsbucany.edupage.org/
0337435519,033/7435519
Kontaktná osoba
Edita Sklenárová
0337435519