Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Košice-Nad jazerom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bukovecká 17, Košice-Nad jazerom
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.6.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
252
Platové podmienky
Podľa zákona 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Motivačný list
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaslať do 31.5.2023 elektronicky na adresu: [email protected]
Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Bukovecká 17
04012 Košice-Nad jazerom
https://zsbukke.edupage.org/
0557295478,055/7295478
Kontaktná osoba
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová
0557295478