Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Soblahov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Soblahov 404, Soblahov
Aprobácia
Fyzika, Matematika
Termín nástupu
28.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
141
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť

Zoznam požadovaných dokladov:
· žiadosť o prijatie do zamestnania
· profesijný životopis
· kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
· písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Soblahov 404
91338 Soblahov
https://zssoblahov.edupage.org/
0326528719
Kontaktná osoba
Mgr. Natália Škorcová
0911728755