Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Východná 11441/18B, Martin
Aprobácia
Fyzika, Chémia, Technika
Termín nástupu
21.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
171
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC výhodou (internet, EduPage, MS Teams...)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Do nášho kolektívu hľadáme kvalifikovaného pedagóga na vyučovanie fyziky v kombinácii s ďalším predmetom, ktorý má moderný prístup k vzdelávaniu, je flexibilný v rámci využívania rôznych metód a foriem počas vyučovania a je otvorený novým výzvam.
Preferujeme
* metódy aktívneho učenia - záujem o uplatňovanie inovačných trendov (samostatnosť podporujúce učenie, konštruktivizmus, bádateľstvo) vo vyučovaní a v práci s deťmi - predmet fyzika vyučujeme cez projekt Expedícia a občiansku náuku cez projekt Civilizácia)
* citlivý prístup k rôzne nadaným deťom
* komunikatívnosť, sociálne zručnosti
* samostatnosť, spoľahlivosť a kreativita
* pozitívny prístup, chuť učiť a schopnosť motivovať
* morálna bezúhonnosť
* zdravotná spôsobilosť

Benefity
* priateľská atmosféra v pedagogickom kolektíve
* teambuildingy
* priestor pre profesionálny rozvoj
* školský notebook a prístup na internet
* kopírovanie a laminovanie priamo v škole
* koncoročné odmeny

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom a motivačným listom môžete posielať e-mailom na adresu [email protected] do 15. 6. 2023, resp. poštou na adresu školy.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Východná 11441/18B
03601 Martin
https://edukey.edupage.org/
0434221605, 0907 101 023 ,0907101023
Kontaktná osoba
Renáta Špiriaková
0907 10 10 23