Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Ľudovíta Štúra, Šaľa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pionierska 4, Šaľa
Aprobácia
Chémia, Informatika, Technika
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
402
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a
Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, word, power point, excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších
predpisov a Vyhlášky MŠvvsŠ SR 1/2020 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Ľudovíta Štúra
Pionierska 4
92701 Šaľa
https://zslssa.edupage.org/
0317702611
Kontaktná osoba
Eva Aláčová
0911702611