Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná zdravotnícka škola, Prievidza

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vinohradnícka 8A, Prievidza
Aprobácia
Odborné predmety
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC, spoločenský rozhľad, samostatnosť, flexibilita, ochota spolupracovať na projektoch školy, komunikatívosť
Vzdelanie
VŠ II. stupňa podľa Zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Študijný odbor ošetrovateľstvo alebo všeobecné lekárstvo a min. 2 roky odbornej praxe, doplnkové pedagogické štúdium.
Ďalšie požiadavky
Doplnkové pedagogické štúdium (DPŠ) je možné začať pri nástupe do pracovného pomeru. V prípade záujmu možnosť aj na nižší úväzok, prípadne Dohodu o prac. činnosti tj maximálne 10 hod. týždenne. Pri úväzku do 10 vyučovacích hodín týždenne nie je podmienkou DPŠ.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná zdravotnícka škola
Vinohradnícka 8A
97158 Prievidza
https://szspd.edupage.org/
0465186021
Kontaktná osoba
RNDr. Viera Beňová
0901 918 352