Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Perín-Chym

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Perín 145, Perín-Chym
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet pokročilý, Word, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- motivačný list
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Perín 145
04474 Perín-Chym
https://12897732.edupage.org/
+421948 050 058,0910234910
Kontaktná osoba
Obec Perín - Chym
0948 050 058