Predmet

Mentor

Evanjelické gymnázium, Tisovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jesenského 836, Tisovec
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2023
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
175
Platové podmienky
1050 eur/brutto
Ide o mzdu za polovičný úväzok. Prípadné korekcie v úväzku (min. 40% a max. 60%) sa prejavia vo výške mzdy.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Pozícii vyhovujú uchádzači s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa
Vzdelanie v odbore
PZ a OZ podľa §9 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg.
Vodičský preukaz skupiny B
Počet rokov praxe - 5
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- otvorenosť novým výzvam a ochota učiť sa nové veci,
- schopnosť asertívne a konštruktívne komunikovať,
- nastavenie na tímovú spoluprácu
Hľadáme šikovného, inšpiratívneho a aktívneho pedagóga otvoreného inováciám, ktorý má potenciál formou mentoringu podporovať ostatných učiteľov.
Ďalšie požiadavky
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Poskytovať individuálne poradenstvo PZ a OZ (vrátane vedúcich PZ a OZ):
- realizovať individuálne poradenstvo pre PZ a OZ v tzv. prioritných tematických oblastiach (vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia)
- realizovať návštevy vyučovacích hodín PZ a OZ s cieľom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu,
- poskytovať spätnú väzbu k pozorovaným edukačným postupom (navrhovať odporúčania na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, identifikovať a diagnostikovať problémy PZ a OZ, podporovať PZ a OZ pri tvorbe návrhov možných riešení ich problémov, pomáhať v zapracovaní riešení vo výchovno-vzdelávacom procese v triede a práci so žiakmi)

Pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti PZ a OZ v stanovených oblastiach formou:
- poldňových workshopov,
- celodňových workshopov,
- facilitácie učiacich sa skupín,
- organizácie prednášok a diskusií
- iných aktivít, ktoré považuje RCPU za potrebné v regióne.

Monitorovať potreby PZ a VPZ škôl v regióne formou:
- dotazníkov pre PZ a VPZ škôl a školských zariadení,
- individuálnych rozhovorov s PZ a VPZ škôl a školských zariadení.

Budovať partnerstvá v regióne a sieťovanie formou
- predstavenia činnosti uvedených v bodoch 1-3,
- bilaterálnych stretnutí s riaditeľmi škôl a/alebo so zriaďovateľmi,
- multilaterálnych stretnutí s viacerými potenciálnymi partnermi v regióne s cieľom networkingu.

Vlastné vzdelávanie a práca na vlastnom profesijnom raste v prioritných témach:
- mentoring,
- vzdelávacie programy,
- hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov,
- vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma,
- personalizácia vyučovania a inklúzia vzdelávania,
- digitalizácia.
Prihláškou do výberového konania je vyplnenie dotazníka do 30.4.2023
TU: https://forms.gle/qCMqEpsjwYwDgytx7

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelické gymnázium
Jesenského 836
98061 Tisovec
https://egt.edupage.org/
047/55 11 700
Kontaktná osoba
Evanjelické gymnázium Tisovec
0908852995