Predmet

Vychovávateľ

Základná škola, Kalinkovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 194, Kalinkovo
Termín nástupu
28.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
56
Platové podmienky
lat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežný užívateľ: Internet, balík Office,práca s Edupage
Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
https://zskalinkovo.edupage.org/?

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 194
90043 Kalinkovo
https://zskalinkovo.edupage.org/
0245989191,0948867697
Kontaktná osoba
Slavka Turkova
0948867697