Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola LIBELLUS, Bratislava-Karlova Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mokrohájska 3392/3, Bratislava-Karlova Ves
Termín nástupu
23.8.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
70
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Na 1. stupeň hľadáme učiteľa so skúsenosťami ale aj učiteľa bez skúseností. V našej škole fungujeme, že skúsený učiteľ učí v triede v tandeme so začinajúcim učiteľom. Myslíme si, že takéto fungovanie je prospešné pre obe strany.

Ponúkame nástup od augusta, možnosť navnímať našu školu ešte počas aktuálneho školského roka. V triede je max. 20 detí. Ponúkame finančné ohodnotenie nad rámec tabuľkového platu pre pedagogických zamestnancov.

Záleži nám na kvalitnom vzdelávaní, máme radi inovácie. Deti nielen vzdelávame ale aj vychovávame k hodnotám. Do tímu radi privítame kolegov s podobným nastavením.

Viac informácii: www.skolalibellus.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola LIBELLUS
Mokrohájska 3392/3
84104 Bratislava-Karlova Ves
https://libellus.edupage.org/
0905606056
Kontaktná osoba
Jaro Zacko
+421 907 531 568