Školský špeciálny pedagóg

Stredná zdravotnícka škola, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Daxnerova 6, Trnava
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
595
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplňou práce bude:
priama práca so žiakmi, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia a so žiakmi, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení
dodržiavanie zásad špeciálno-pedagogickej intervencie (rozhovory so dieťaťom, stimulácia jeho aktivít a snahy, motivácia do ďalšej práce)
tvorba akčného plánu pre inkluzívne vzdelávanie
aktívna komunikácia a konzultácie s rodičmi
úzka pravidelná spolupráca s učiteľským tímom a školským psychológom
aktívna spolupráca s centrami výchovného poradenstva a prevencie
tvorba, kontrola, aktualizácia IVP, rediagnostika žiakov, integrovanie žiakov so ŠVVP, úprava MS, znalosť aktuálnej legislatívy pri práci so žiakmi so ŠVVP.

Od uchádzača očakávame dobré komunikačné a sociálne zručnosti.
Prax v odbore je vítaná.
Nástup podľa dohody.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6
91792 Trnava
https://szstt.edupage.org/
033/5914133,0335914133
Kontaktná osoba
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH
+421 33 5914145