Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Blatné

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šarfická 301, Blatné
Aprobácia
Nemecký jazyk
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
215
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Tvorivý prístup ku vzdelávaniu, ochota učiť sa nové veci, vnímanie detí ako osobností.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Šarfická 301
90082 Blatné
https://zsblatne.edupage.org/
0336459260,0910373111
Kontaktná osoba
Barbora Lipka Rezníková
0910373111