Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Jaslovské Bohunice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jaslovské Bohunice 341, Jaslovské Bohunice
Aprobácia
Biológia, Fyzika, Chémia
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
1.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
228
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Učiteľ/ka chémie, biológie, fyziky v Základnej škole II. stupeň
• Úväzok: 100 %
• Doba určitá s perspektívou TPP
• Dátum nástupu: 1.9.2023
• Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou, Sídlisko 341/1, 919 30 Jaslovské Bohunice
• Požiadavky:
VŠ II.st.: pedagogické vzdelanie
(doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, čestné prehlásenie -bezúhonnosť, súhlas so spracovaním osobných údajov – posielať elektronicky).
Všetky požadované doklady zašlite na e-mailovú adresu : [email protected] V predmete e-mailovej správy uveďte „ Žiadosť na učiteľ/ka chémie, biológie, fyziky v ZŠ“.
Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedag. zamestnancom, ktorým je učiteľ/ka v Základnej škole zaradený do kariérového stupňa (podľa zákona č. 138/2019 Z. z.) samostatný pedag. zamestnanec.Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Jaslovské Bohunice 341
91930 Jaslovské Bohunice
https://jaslovskebohunice.edupage.org/
0335592403
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Mojžišová
0903592593