Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Spojená škola sv. Vincenta de Paul , Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bachova 4, Bratislava-Ružinov
Aprobácia
Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
620
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základná úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
-dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
-schopnosť samostatnej práce,
-zodpovednosť, lojalita, flexibilita,
-uprednostníme učiteľov so záujmom o nové formy a metódy učenia

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na adresu [email protected] , príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, 821 03 Bratislava - Ružinov).
K žiadosti je potrebné priložiť:
- profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla),
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania.
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola sv. Vincenta de Paul
Bachova 4
82103 Bratislava-Ružinov
www.vdp.sk
43427453
Kontaktná osoba
Ing. Jana Jelenčíková, personalistka
+421243427453