Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Hrubá Borša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 73/2, Hrubá Borša
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
60
Platové podmienky
V súlade so zákonom č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office - bežná užívateľská prax, internet, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úplné stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy
Vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa - predškolská a elementárna pedagogika
Ďalšie požiadavky
Samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, tvorivosť
Záujem rozvíjať svoje profesijné zručnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Školská 73/2
92523 Hrubá Borša
45650358
Kontaktná osoba
Mgr. et Mgr. Blanka Chynoradská, DiS.
0918558242