Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Malacky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Záhorácka 95, Malacky
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.4.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
549
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

kvalifikačné predpoklady,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka.
poznámka: čestné prehlásenie o bezúhonnosti sa žiada len od úspešného uchádzačaPotrebné doklady:

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

- profesijný životopis

- doklad o vzdelaní

- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Záhorácka 95
90101 Malacky
www.zs4malacky.edupage.org
0347723862
Kontaktná osoba
Alena Číčelová
0347723862