Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola, Senec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mlynská 50, Senec
Termín nástupu
27.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
850
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
OpenOffice, IKT
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Mlynská 50
90301 Senec
www.zsmlynska.sk
0245924843,02-45924843
Kontaktná osoba
PaedDr. Jana Tamašiová
0911 137 399