Predmet
Pracovné ponuky za
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Záriečie

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Záriečie 136, Záriečie
Aprobácia
Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2023
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
162
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých pedagogických zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet - pokročilý, Microsoft Office, EduPage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
-ovládanie štátneho jazyka,
-bezúhonnosť,
-zdravotná spôsobilosť,
Prosíme o zaslanie štruktúrovaného životopisu a súhlasu so spracovaním osobných údajov na adresu školy alebo emailové adresy uvedené v kontaktných informáciách s označením "VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO". Výber uchádzačov prebehne pohovorom vo vopred dohodnutom termíne na základe telefonického pozvania. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Záriečie 136
02052 Záriečie
https://zszariecie.edupage.org/
0424692113,042/4692113
Kontaktná osoba
Mgr. Ľubica Augustiňáková
0905 850 164