Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábrežie mládeže 5, Nitra
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.4.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
681
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- doklad o dosiahnutom stupni vzdelania vo fotokópii
- profesijný životopis
- písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
- odpis z registra trestov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Nábrežie mládeže 5
94901 Nitra
zsnm.edupage.org
0376554538
Kontaktná osoba
PaedDr. Katarína Vargová
0376554538