Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Ždaňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jarmočná 96, Ždaňa
Aprobácia
Výtvarná výchova
Termín nástupu
20.3.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2023
Rozsah úväzku
90%
Počet študentov školy
230
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
zastupovanie v 1. ročníku do konca škol. roka.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Jarmočná 96
04411 Ždaňa
www.zszdana.edupage.sk
0556980001
Kontaktná osoba
Mgr. Nataša Rokická
0911971935