Predmet

Psychológ, školský psychológ

Centrum poradenstva a prevencie, Bratislava-Dúbravka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Fedákova 3, Bratislava-Dúbravka
Termín nástupu
1.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint Google Docs
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Centrum poradenstva a prevencie Bratislava IV
Fedákova 3, Bratislava
Oddelenie sociálneho poradenstva a prevencie hľadá:
psychológa/psychologičku na plný úväzok

Pracovná náplň:
- príprava a realizácia skupinových preventívnych a intervenčných aktivít
- skupinová práca s triednymi kolektívmi
- tvorba preventívnych a intervenčných programov so zameraním na predchádzanie sociálno - patologickým javom
- diagnostika a odborné poradenstvo pre školy, rodičov a deti predškolského a školského veku
- spolupráca so školskými zariadeniami
- konzultácia realizovanej odbornej skupinovej a individuálnej činnosti pedagogickým zamestnancom a odporúčania pre podporu a rozvoj

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia, komunikačné zručnosti, flexibilita, tvorivosť, schopnosť pracovať v tíme

Žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.
Termín oznámi CPP BA4 uchádzačom telefonicky alebo mailom.

Zoznam požadovaných dokladov k výberovému konaniu:

Profesijný štruktúrovaný životopis
Motivačný list
Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum poradenstva a prevencie
Fedákova 3
84102 Bratislava-Dúbravka
ww.psychologickeporadenstvo.sk
0940994888
Kontaktná osoba
Mgr. Peter Chomjak
0940993622